Settlement Report Model

See Settlement flow here

fieldtypedescription

status

string

settled/voided/expired

paymentMethod

string

paymentMethod name

settlementAmount

number

settled transaction amount

fee

number

submitDate

date

transaction date

settlementDate

date

settlement date

transactionNumber

string

sensepass unique identifier

pmTransId

string

payment method identifier

cardType

string

settlementCurrency

string

Last updated